Sunnerdahlska skolfonden


Sunnerdahlska Skolfonden är en stiftelse som förvaltar en donation från 1855 av en tidigare bruksägare, Sven Magnus Sunnerdahl.


Fonden utdelar årligen stipendier för fortsatt utbildning efter grundskolan åt i

  • första hand barn till nuvarande anställda vid Klippans Bruk AB
  • andra hand till ungdomar i f.d. Gråmanstorp (Gråmanstorp - Klippans tätort – Ugglarp) och Västra Sönnarslövs (V Sönnarslöv – Krika) församlingar.
Sven Magnus Sunnerdahl

Sven Magnus Sunnerdahl

Gråmanstorp

V Sönnarslöv

Ansökan

Ansökningshandlingar sändes senast den 22 november 2019 till:

skolfonden@klippansbruk.se

eller


Klippans Bruk AB
Sunnerdahlska Skolfonden
Bruksallén 9
264 39 Klippan

Beslut om tilldelat stipendium meddelas under december månad.

Ansökningsblankett

Ansökningshandlingar finns att ladda ner här:

Ladda ned blanketten

elles hämtas på

  • Klippans Pastorsexpedition
  • Klippans Gymnasieskolas expedition
  • Klippans Bruk AB:s personalavdelning

New booklet 2019

Read here